top of page
  • shaysuomi

ALV:n korotus ja sen vaikutukset hiusalalla

 

Hallituksen päätös korottaa yleinen arvonlisäverokanta 25,5 prosenttiin on herättänyt keskustelua hiusalalla. Mitä tästä tulisi ajatella? Miten se vaikuttaa hiusalan yrityksiin ja yrittäjiin? 

ALV:n historiaa hiusalalla

Hiusalalla arvonlisävero on pitkään ollut keskustelujen keskiössä. Kun alalla toivottiin alennusta nykyisestä 24 prosentin verokannasta, hallitus päättikin päinvastoin korottaa sitä. Tämä päätös on nostanut esiin kysymyksen siitä, miten hiusalan yritykset sopeutuvat uuteen tilanteeseen.

 

Historiallisesti arvonlisäveron vaikutukset ovat olleet haastavia hiusalan yrittäjille. Kun vero otettiin käyttöön vuonna 1994, monet kampaajat pelkäsivät hinnoista johtuvaa asiakasmäärien laskua ja päätyivät maksamaan veron omasta pussistaan. Vuosina 2007–2011 hiusalan arvonlisävero laskettiin 8 %:iin EU-laajuisen kokeilun aikana, mutta kokeilun päätyttyä monet toimijat eivät nostaneet hintojaan vastaamaan todellista ALV-tasoa, jättäen hinnat liian mataliksi suhteessa maksettavaan veron määrään. Tämä on johtanut siihen, että hiusalan hinnat ovat olleet jäljessä jo pitkään verrattuna muihin palvelualoihin.

 

Viime vuosien käänteet maailmanmarkkinoilla ovat johtaneet kustannuksien nousuun ja yleisiin hintojen korotuksiin lyhyessä ajassa. Nyt arvonlisäveron korotuksen kynnyksellä huoli siitä, miten hintojen nousu vaikuttaa asiakasmääriin, on aiheuttanut levottomuutta hiusalan piirissä.

 

SHAYn näkökulma ja toimenpiteet

Jokainen hiusalan toimija toivoo epäilemättä matalia veroja. SHAY on ollut aktiivinen tässä asiassa ja esitti joulukuussa 2023 valtiovarainministeri Riikka Purralle konkreettisen aloitteen ALV-kannan alentamisesta, johon yhtyivät myös muut hius- ja kauneusalan yhdistykset.

 

Olemme realisteja ja ymmärrämme, että nykyisessä taloustilanteessa veronalennus on epätodennäköinen, mikä on myös hallituksen näkemys. Tästä syystä emme ole jättäneet aloitetta ALV-kannan laskusta laskusta ainoaksi oljenkorreksi verotukseen vaikuttamisessa.

 

Vastustimme esimerkiksi ehdotusta arvonlisäveron alarajan nostamisesta, koska se olisi lisännyt harmaan talouden riskiä ja vääristänyt kilpailua alallamme. SHAY:ltä pyydettiin erillistä lausuntoa Valtionvarainministeriön arvonlisäveron alarajamuutoksien esityksen luonnokseen, ainoana kauneusalan etujärjestönä. Viestimme päättäjille tähän liittyen oli selkeä: arvonlisäveron alarajan tulisi pysyä ennallaan. Mikäli tämä toteutuisi, se olisi hyvä uutinen alallemme ja edistäisi terveen kilpailuympäristön kehittymistä pienyritysten keskuudessa matalaliikevaihtoisella hius- ja kauneusalalla.

 

Arvonlisäveron maksaa kuluttaja

Arvonlisävero on yrityksille läpilaskutuserä, jonka maksaa kuluttaja, joten korotuksella voi olla vaikutuksia kuluttajan ostokäyttäytymiseen. Yleisen arvonlisäverokannan nostaminen vaikuttaa suhteellisesti eniten kaikkein pienituloisimpiin suomalaisiin. Tilastokeskuksen yliaktuaari Tuomas Parikan laskelman mukaan pienituloisimmat tulevat maksamaan 0,71 prosenttiyksikköä enemmän arvonlisäveroa tuloistaan kuin aiemmin, kun taas suurituloisimmille vaikutus on 0,41 %.

 

Uusi 25,5% arvonlisävero

Kun arvonlisäverokorotukset astuvat voimaan, keskeinen kysymys kuuluu: miten ne vaikuttavat hiusalan yritystoimintaan? Pohjimmiltaan kyse on siitä, miten kuluttaja suhtautuu ylipäätään hinnankorotuksiin. Jos nykyisen hinnaston mukainen palvelun hinta on verottomana 100 €, niin asiakas maksaa silloin 124 €. Kun hinta tarkistetaan vastaamaan uutta arvonlisäverokantaa 25,5 %, niin jatkossa verollinen hinta on silloin 125,5 €.

 

On myös olennaista nähdä, kuinka paljon hiusalan yrittäjiin vaikuttavat sidosryhmät korottavat hintojaan. Jääkö korotus vain uuden arvonlisäveron suuruiseksi vai nousevatko tuotteiden ja palveluiden hinnat enemmän. Tämä voi johtaa ketjureaktioon, jossa pelkkä arvonlisäveron korotus ei riitä kattamaan yritystoiminnan kasvaneita kuluja.

 

Asiakkaan kokemus ratkaisee

Näihin korotuksiin pätevät samat lainalaisuudet, kuin muihinkin hinnankorotuksiin. Keskiössä on aina asiakkaan kokema arvo suhteessa maksuun. Niin kauan kuin asiakkaat kokevat saavansa rahalleen vastinetta, yrittäjällä ei ole hätää.

46 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


LAITETAAN HIUSALA KASVUUN,

LIITY SHAY JÄSENEKSI!

jäsenmaksu alk. 0,64 € / päivä

bottom of page