top of page

TIETOSUOJASELOTE

Rekistereiden nimet

Jäsenyritysrekisteri ja sidosryhmärekisteri.

 

Rekisterinpitäjä

Suomen Hiusalan Ammattilaiset ja Yrittäjät ry, Y-tunnus: 3352301-9, Osoite: Strömsintie 14, 00930 Helsinki.

Tietosuoja-asioihin liittyvät yhteydenotot: privacy@shay.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sebastian Ström, sähköposti: sebastian.strom(a)shay.fi, puh: +358 40 523 7822

Henkilötietojen käsittelyperuste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja/tai rekisteröidyn suostumus. Jäsenyritysten edustajilla on jäsenyyden vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjään. Sidosryhmien edustajilla puolestaan on asiallinen yhteys rekisterinpitäjään sidosryhmäsuhteen vuoksi kuten, esimerkiksi alan maahantuojien, valmistajien, yrittäjien etujärjestöjen, oppilaitosten tai viranomaisten tai valtion edustajina.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään jäsenyyden ylläpitoon ja hoitoon sekä jäsenpalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Lisäksi tietoja hyödynnetään yhteydenpitoon, viestintään sekä kyselyjen ja tilastojen toteuttamiseen.

Rekisterien tietosisältö

Rekisterit sisältävät Suomen Hiusalan Ammattilaiset ja Yrittäjät ry:n jäsenyritysten ja sidosryhmien edustajien yhteystietoja.

 

Rekistereihin talletetaan seuraavat tiedot:

  • rekisteröidyn etu- ja sukunimi

  • rekisteröidyn tehtävänimike (vastuualue organisaatiossa)

  • rekisteröidyn yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite)

  • yrityksen/yhteisön osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

  • yrityksen/yhteisön Y-tunnus

  • yrityksen/yhteisön liikevaihtoluokka, henkilöstömäärä

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Yllämainitut tiedot hankitaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn edustamalta organisaatiolta. Tietojen antaminen on jäsenyyden toteuttamisen ja yhteydenpidon edellytys. Lisäksi tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä käytetään jäsenyritysten ja sidosryhmien verkkosivuja sekä yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia viranomaisia ja yrityksiä.

Edellä mainitun lisäksi keräämme käyttäjätietoja viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä, luottotietorekistereistä sekä muista luotettavista yksityisistä ja julkisista rekitereistä.

Evästeet

Käyttäjien käydessä Verkkosivulla keräämme ja tallennamme teknisiä tietoja ja muita tietoja erilaisten tekniikoiden, kuten evästeiden, avulla. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan Käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden avulla voimme laskea Verkkosivustolla käyneiden henkilöiden kokonaismäärän ja seurata Verkkosivuston käyttöä. Tämän avulla voimme parantaa Palvelujamme, palvella Käyttäjiä entistä paremmin ja tarjota heille tietoja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Voimme käyttää myös evästeitä, jotka helpottavat Verkkosivuston käyttöä esimerkiksi muistamalla käyttöasetukset. Voimme käyttää seuranta- ja analytiikkaevästeitä, joiden avulla näemme, kuinka Käyttäjät vastaanottavat Palvelumme. 

Käyttäjät voivat asettaa verkkoselaimensa estämään evästeiden käytön tai ilmoittamaan evästeiden lähettämisestä. Tämä voidaan tehdä yleensä selaimen asetuksista. Ohjeita evästeiden hallintaan saa verkosta. Esimerkiksi seuraavien linkkien kautta löytyy tietoa siitä, miten evästeasetuksia voidaan muuttaa joissakin suosituissa selaimissa: 

Safari

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Huomaa, että jotkin Verkkosivustomme osat eivät välttämättä toimi kunnolla, jos evästeiden käyttö on estetty.

Google Analytics

Verkkosivustolla käytetään Google Analytics -työkalua ja muita verkkoanalytiikkapalveluja teknisten tietojen koostamiseen, kävijöiden käyttäytymisen raportointiin ja Verkkosivuston parantamiseen. Tietoja Google Analyticsista saat napsauttamalla Google Analytics. Voit estää Google Analyticsin käytön seuraavan selaimen lisäosan avulla: Google Analytics Opt-out Add-on.

 

Tietojen vastaanottajat ja tietojen luovutus

Tietoja käsittelevät ne Suomen Hiusalan Ammattilaiset ja Yrittäjät ry:n edustajat, joiden tehtäviin tietojen käsittely kuuluu sekä tapauskohtaisesti muut liiton kanssa tehtävän sopimuksen nojalla henkilötietoja käsittelevät tahot, jos se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietojen käsittelyssä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa EU:n tietosuojasääntelyä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään elektronisessa muodossa ja ne on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Tietojen säilytys

Henkilötiedot poistetaan kulloinkin soveltuvan lain mukaisesti silloin, kun perustetta henkilötietojen käsittelylle ei enää ole. Jäsenyritysten edustajien tiedot poistetaan, kun jäsenyys ja siihen liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet.

Rekisterin henkilötietojen tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti, pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.

Rekisteröidyn oikeudet

Pääsy omiin tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada nähtäväksi rekisterissä olevat häntä koskevat henkilötiedot kirjallisella, rekisteröidyn allekirjoittamalla pyynnöllä. Pyyntö tulee toimittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle, ks. yhteystiedot yllä.

Tietojen oikaiseminen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan henkilöön, ks. yhteystiedot yllä.

Suostumuksen peruutus ja tietojen poistaminen

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ottamalla yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön, ks. yhteystiedot yllä. Peruutuksen jälkeen suostumukseen perustuvien henkilötietojen käsittely lopetetaan.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin. Jos rekisteröity on esimerkiksi ilmoittanut, että tiedot ovat virheellisiä, rekisteröidyllä on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity  voi tehdä reklamaation paikalliselle tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle

bottom of page