top of page
  • shaysuomi

Ammatillinen koulutus herättää kysymyksiä ja keskustelua

Aika ajoin hiusalalla herää keskustelua siitä, että nykyään voi valmistua kampaajaksi opiskelematta jotain hiusalan keskeistä palvelua. Silloin saattaa kuulla mielipiteitä siitä, että kampaajaksi voi valmistua ilman osaamista esimerkiksi permiksistä ja jotkut näkevät tämän hyväksyttävänä. Kuitenkin nykyisten tutkinnon perusteiden mukaan kampaajaksi voi valmistua myös ilman värjäys-, juhlakampaus-, hoito- ja parturointiosaamistakin.

Tämä herättää kysymyksiä koulutuksen laadusta ja siitä, vastaako se alan vaatimuksiin riittävällä tavalla.Nykyisessä koulutuksessa piilee muitakin haasteita. Nimittäin vuoden 2018 jälkeen kenelläkään viranomaisella tai muullakaan taholla ei ole ollut aivan täsmällistä tietoa siitä, kuinka monta hiusalan oppilasta suomen kouluista on valmistunut, saati millainen osaamistaso valmistuneilla on. Tilastot paljastavat kuitenkin karun totuuden: uusien hiusalan opiskelijoiden määrä on vähentynyt vuosittain lähes 10 prosenttia ja valmistuneiden määrä on 25 prosenttia pienempi kuin vuonna 2018. Jokin on selvästi vinossa, ja SHAY haluaa toimia muutoksen puolesta. Meillä on vahva tahto vaikuttaa Suomen hiusalan koulutukseen, sillä juuri kouluista valmistuvat opiskelijat muodostavat alan tulevaisuuden. Tämä on erittäin merkittävä alue, jossa meidän on toimittava määrätietoisesti ja tehokkaasti.PITÄÄKÖ HIUSALAN KAIKKI PALVELUT HALLITA?

Onko kampaajaksi valmistuvan sitten osattava kaikki alan palvelut, kuten värjäykset, hoidot, permikset, juhlakampaukset ja parturoinnit? Tämä kysymys herättää usein keskustelua. Jos valmistuva päättää perustaa oman liikkeen, hänellä on toki oikeus erikoistua haluamallaan tavalla. Tässä piilee kuitenkin kestävyysongelma: ilman aikaisempaa työkokemusta on vaikeaa luoda kannattavaa liiketoimintaa. Alan kasvun ja menestyksen näkökulmasta on parasta, jos vastavalmistuneet kartuttaisivat ensin kokemusta työskentelemällä vuokratuoleilla tai työntekijöinä jo olemassa olevissa liikkeissä.


Tällöin vastassa on asiakkaita, jotka odottavat kampaajalta varsin laajaa osaamista. Ja kuten aiemmin totesimme, yksi suurimmista haasteista alan tulevaisuudelle on valmistuneiden määrän pieneneminen tai se, että valmistuneet eivät jää alalle. Mikäli opiskelijat kokevat, etteivät he hallitse alan keskeisiä taitoja riittävän hyvin, se voi johtaa epävarmuuteen ja valmistumatta jäämiseen tai koko alalta poistumiseen. Tässä kohtaa tarvitaan selkeämpää ja kattavampaa koulutusta, joka varustaa opiskelijat monipuolisesti alan haasteisiin ja vaatimuksiin vastaamiseen.ERIKOISTUMINEN ON TÄTÄ PÄIVÄÄ

On hienoa, että Suomessa on liikkeitä, jotka ovat erikoistuneet ammatillisesti: on partureita, ekokampaamoita, vaalennuksiin erikoistuneita kampaamoita sekä myös jonkin verran erilaisiin värjäyksiin, kampauksiin, hoitoihin tai leikkauksiin erikoistuneita kampaamoita. Kuitenkin se, että opiskelija hallitsee hiusalan perusteet, on tärkeää hänen yleistaitojensa kehitykselle ja koko alan tulevaisuudelle. Tämä ei millään tavalla estä opiskelijaa erikoistumasta myöhemmin urallaan.


Tällä hetkellä tutkinnon perusteita kirjoitetaan uudelleen ja nyt on hyvä hetki vaikuttaa hiusalan tulevaisuuteen luomalla opiskelumalli, joka tukee yksilön osaamista ja koko hiusalan vetovoimaa ja hyvinvointia tulevaisuudessa.
KOULUTUKSEN TULISI VASTATA TYÖELÄMÄN VAATIMUKSIA

Me uskomme, että on koko alan etu, että hiusalalle opiskelevat saavat laajan ymmärryksen keskeisistä osaamisaloista ja parhaan mahdollisen tuen ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Koulutuksen tulee tukea opiskelijaa vastaamaan työelämän vaatimuksiin ja varmistaa perustaitojen hallitseminen, sekä järjestelmällinen ja johdonmukaisesti etenevä koulutussuunnitelma. Uskomme, että hiusalle valmistuvien opintojen tulee sisältää värjäämisen, rakennekäsittelyiden ja monipuolisten hiustenleikkausten ja kampausten tutkinnon osat.VAIKUTTAMINEN ON MEIDÄN JOKAISEN AMMATTILAISEN VASTUULLA

Onneksi tilanteeseen on mahdollista vaikuttaa. Nyt, kun tutkinnon perusteita ollaan uudistamassa, on oikea hetki pohtia, mitä osaamista hiusalan ammattilaisilta odotetaan tulevaisuudessa. Laaja osaaminen ei tarkoita sitä, etteikö opiskelija voisi erikoistua myöhemmin työurallaan. Päinvastoin vahva perusta antaa mahdollisuuden rakentaa erikoisosaamista monipuolisemmin ja vankemmin.


SHAYn missio on huolehtia Suomen hiusalan tulevaisuudesta. Laadukas koulutus on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka voivat varmistaa alan menestyksen ja houkuttelevuuden. Monipuolinen ja vahva osaaminen on avainasemassa niin työntekijöille kuin työnantajillekin.

363 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


LAITETAAN HIUSALA KASVUUN,

LIITY SHAY JÄSENEKSI!

jäsenmaksu alk. 0,64 € / päivä

bottom of page