top of page

SHAY VISIO & MISSIO

VISIOMME

Haluamme on olla suomalaisen hiusalan johtava tukipilari,  joka edistää alan kehitystä vastuullisesti, kestävästi ja tasapuolisesti. Tavoitteena on luoda hiusalasta vetovoimainen palveluala, joka on yhteisöllinen ja menestyvä.

MISSIOMME

SHAY:n tavoitteena on luoda sellaiset olosuhteet hiusalalle,  jossa yrittäminen on reilua, arvostettua ja kannattavaa, sekä kasvattaa koko

hiusalan merkitystä yhteiskunnassa .  

Miksi-shay-on-perustettu

MIKSI SHAY ON PERUSTETTU?

Suomen hiusalan ammattilaiset ja yrittäjät ry on murroksessa olevan ja erittäin pirstaloituneen hiusalan ja sen tulevaisuuden suunnannäyttäjä.  Tämän hetken muuttuvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa yhdistämme tilastolliset faktat, hiusalaosaamisen sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen taidot koko hiusalan, sen ammattilaisten ja siten myös koko Suomen parhaaksi.  Haluamme kehittää hiusalaa varteenotettavana, vetovoimaisena ja merkittävänä tulevaisuuden palvelualana ja kasvattaa alan yrittäjien liiketoimintaa.  SHAY haluaa luoda mahdollisimman hyvät edellytykset menestymiselle ja muodostaa hiusalan sisälle tiivis monimuotoinen yhteisö alan kehittämiseksi.

HIUSALAN AMMATTILAISET, LAITETAAN YHDESSÄ ALA  KASVUUN

Tehdään-eikä-meinata-shay

MIKÄ ON TEHTÄVÄMME?

Uudistamalla hiusalaa vastuullisesti haluamme luoda parempia edellytyksiä kasvulle.

Haluamme kehittää koulutusta, jotta se vastaisi paremmin työelämän vaatimuksia ja motivoisi hiusalalle opiskelevia sitoutumaan alaan.  Puutumme alan epäkohtiin ja haluamme konkreettisin keinoin vähentää harmaan talouden määrää ja sen haitallisia vaikutuksia alan kehittymiselle.  Vaikutamme yhteiskunnallisesti, jotta alalle kehittyisi parempia yrittämisen malleja, jotka edesauttaisivat kasvua mahdollistaen palkkauksen kehittymisen lisäten siten alan vetovoimaisuutta ja työvoiman pysyvyyttä alalla. Autamme hiusalan yrityksiä uudistumaan ja rohkaisemme yrityksiä kehittämään  liiketoimintaansa tulevaisuuteen katsoen.

Vauhditamme alan kasvua kestävästi, ja kasvatamme yhteiskunnallista ymmärrystä hiusalan

kestävän talouden edellytyksistä ja mahdollisuuksista.

Monet-kädet-yhteinen-tavoite-shay

KEITÄ SHAY:SSA ON MUKANA?

Kasvava yli 1200 alan ammattilaista edustava yhteisömme koostuu erikokoisista ja erilaisista alan ammattimaisimmin toimivista yrityksistä ja henkilöjäsenistä, yksintekijöistä alan suurimpiin yrityksiin.

Myös kaikki parturi- kampaamoalan merkittävät maahantuojat ja tukkurit ovat sitoutuneet toimintaan mukaan. 

Meitä kaikkia yhdistää suunnaton intohimo hiusalaan.
Uskomme, että hiusala ansaitsee vihdoinkin sen arvostuksen joka sille kuuluu
ja olemme valmiita tekemään sen eteen kaiken mitä se vaatii!

LAITETAAN HIUSALA KASVUUN,

LIITY SHAY JÄSENEKSI!

jäsenmaksu alk. 0,64 € / päivä

bottom of page