top of page

KÄYTTÖEHDOT

Nämä käyttöehdot sisältävät Suomen Hiusalan Ammattilaiset ja Yrittäjät ry:n, (jäljempänä SHAY ) osoitteessa www.shay.fi ylläpitämien www-sivustojen ja  niiden sisältämien palvelujen (jäljempänä "sivustot ja palvelut") käyttöä koskevat yleiset ehdot, joita käyttäjä sitoutuu noudattamaan sivustoja ja palveluja käyttämällä.

 

SHAY:lla on milloin tahansa oikeus muuttaa sivustojen ja palvelujen sisältöä ja niiden saatavillaoloa tai lopettaa sivustojen julkaisemisen ja niillä olevien palvelujen tarjoaminen joko väliaikaisesti tai lopullisesti. SHAY:lla on myös oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja.

Immateriaalioikeudet

Kaikki sivustoilla ja palveluissa julkaistava aineisto on SHAY:n tavaramerkkioikeuden, 

tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta, lukuun ottamatta 

kolmansien osapuolten tuottamaa aineistoa, johon SHAY:lla on ainoastaan käyttöoikeus. Tällaisten sivustolla olevien kirjoitusten, kuvien ja muun kolmansien materiaalin tekijänoikeudet ja muut oikeudet ovat materiaalin tekijöillä tai rekisteröinnin haltijoilla. SHAY pidättää kaikki oikeudet sivustoilla ja niiden sisältämissä palveluissa julkaistavaan aineistoon.

Sivustoilla ja palveluissa julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain jäsenyritysten ei kaupalliseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa, eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin www-sivuihin, ainakaan ilman, että lähde aina mainitaan. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde aina mainitaan.

Vastuunrajoitus

Sivustot, materiaalit ja palvelut toimitetaan "sellaisena kuin ne ovat". SHAY tekee parhaansa, jotta sivustot ja palvelut ovat saatavilla ja niitä voidaan käyttää keskeytyksettä ja virheettömästi, ja että niiden sisältämät aineistot ja tiedot ovat ajan tasalla ja paikkansa pitäviä. SHAY ei kuitenkaan vastaa sivustojen, palvelujen, materiaalien saatavuuden, käytön keskeytymisen tai virheellisyyden taikka niiden sisältämien aineistojen ja tietojen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu SHAY:lle.

 

Sivustoilla ja palveluissa voi olla linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille www-sivustoille ja 

niillä oleviin palveluihin. Tällaiset linkit ovat yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettuja palveluja eikä SHAY vastaa näistä sivustoista, sivustojen sisällöstä tai sisällön oikeellisuudesta eikä myöskään ko. sivustoilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta.

 

Henkilötietojen käsittely (tietosuoja)

SHAY:n www-sivustoilla voi olla palveluja, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. 

Henkilötietoja kerätään pääasiassa sivuston käyttäjiltä ja yhdistyksen jäsenistöltä itseltään sekä mm. Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. Henkilötietoja käytetään mm. asiakassuhteiden hoitoon, asiakastyytyväisyys ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään. Kerätyt henkilötiedot ovat osa SHAY:n henkilörekistereitä. Lisätietoa henkilötietojen käytöstä ja SHAY:n  löydät osoitteesta  www.shay.fi/tietosuoja.

LAITETAAN HIUSALA KASVUUN,

LIITY SHAY JÄSENEKSI!

jäsenmaksu alk. 0,64 € / päivä

bottom of page