top of page
  • shaysuomi

Hius- ja kauneusalan yhdistykset huolissaan arvonlisäveron alarajan mahdollisista muutoksista


Suomen Hiusalan Ammattilaiset ja Yrittäjät SHAY ry on ilmaissut jo aiemmin huolensa vuoden 2025 alussa tulevan arvonlisäveron alarajahuojennuksen poistumisen myötä tulevista arvolisäveron alarajan mahdollisista muutoksista. SHAY päätti tehdä aiheeseen liittyvän kirjelmän valtionvarainministeriölle ja hallitukselle ja pyysi mukaan myös muita hius- ja kauneusalan etujärjestöjä.Hius- ja kauneusalan edunvalvontayhdistysten yhteisprojekti

Kontaktoimme myös  Suomen Hiusyrittäjät ry:tä joka yhtyi kantaamme ja sen myötä kirjelmään lähti mukaan myös Suomen Kosmetologien Yhdistys SKY ry.

Erityisen huolestuttavana  pidettiin tiettyjen tahojen ehdotusta arvonlisäveron alarajan nostosta 15 000 eurosta 30 000 euroon. Tämä muutos ei todellakaan parantaisi hius- ja kauneudenhoitoalan taloudellista tilannetta, vaan vaarantaisi sitä ja saattaisi lisätä ei-toivottua harmaan talouden riskiä.

 

Harmaan talouden kasvu huolestuttaa

SHAY:n, tilastokeskuksen ja SKY:n tutkimusten mukaan suurin osa hius- ja kauneusalan yrityksistä tekee liikevaihtoa alle 50 000 euroa vuodessa. Ehdotettu muutos saattaisi johtaa harmaan talouden lisääntymiseen, koska alarajan nosto voisi rohkaista arvonlisäveron 0-rajan läheisyydessä olevia yrityksiä tarkoituksella pitämään liikevaihtonsa alle uuden rajan. Tämä heikentäisi veropohjaa, vääristäisi kilpailua ja johtaisi markkinoiden polarisoitumiseen. Tämä ei tukisi terveen ja kestävän yrittäjäympäristön kehittymistä Suomessa. Uskomme, että ala kärsisi kielteisesti, sillä se on jo kohdannut merkittäviä taloudellisia haasteita viime vuosina.

 

Matalampi arvonlisäverokanta tukisi käsityöaloja

Mikäli hius-, kauneus- ja käsityöalojen yrittäjien toimintaa ja yritysten kasvumahdollisuuksia haluttaisiin tukea, ehdotamme ennemmin arvonlisäverokannan alentamista 24%:sta 14%:iin käsityöaloilla.

Tämä alennus ei ainoastaan edistäisi yritysten kasvua ja työllisyyttä, vaan myös tasapainottaisi markkinoita ja vähentäisi harmaan talouden houkutusta.

Käsityöaloilla, joilla on rajalliset mahdollisuudet hyödyntää arvonlisäverovähennyksiä, tällaiset tukitoimet ovat välttämättömiä kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

 

Olemme nyt lähettämässämme yhteiskirjelmässämme kehoittaneet hallitusta harkitsemaan tätä ehdotustamme osana laajempaa pyrkimystä tukea pienyrityksiä ja edistää kestävää taloudellista kasvua Suomessa.

40 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


LAITETAAN HIUSALA KASVUUN,

LIITY SHAY JÄSENEKSI!

jäsenmaksu alk. 0,64 € / päivä

bottom of page